• 2019-2023 תכנית אב מחנה בר
  • 2017-2020 תכניות אב מחנה בוטרוס
  • 2019-2021 מתחם חרדים
  • 2019-2021 מנועיה שזפון
  • כלי נגישות