We create dreams

 • 2021-2024 עיריית טירת כרמל- בית ספר מקיף נוף ים (טכני חיל האוויר)
 • בח״א 21 - בית ספר טכני חצרים בח״א 21 – בית ספר טכני מחיפה לחצרים
 • 2022-2024 סלינה – ירדן הררי
 • 2022 יוטפו – משרד יוקנעם
 • 2020-2021 עיריית אשדוד – משרדי אגף הגביה
 • 2019-2021 מחסן צמיגים תעבורה
 • 2021-2022 מע”ש (מרכז לתושב) אשדוד
 • 2020 הקמת משרדים במגדל ספיר
 • 2019-2023 תכנית אב מחנה בר
 • 2017-2020 תכניות אב מחנה בוטרוס
 • 2019-2021 מתחם חרדים
 • 2019-2021 מנועיה שזפון

כלי נגישות