מחסן צמיגים תעבורה

מיקום רמלה
שטח 2000 מ״ר
לקוח תעבורה אחזקות בע״מ

כלי נגישות