עיריית אשדוד – משרדי אגף הגביה

מיקום אשדוד
שטח 2,000 מ״ר
לקוח עיריית אשדוד

כלי נגישות