תכניות אב מחנה בוטרוס

מיקום דרום
שטח 200 דונם
לקוח משרד הבטחון

כלי נגישות