תכנית אב מחנה בר

מיקום צפון
שטח 100 דונם
לקוח משרד הבטחון

כלי נגישות